Hazánk déli részének egyik kiemelkedő városa Szeged, mely gazdasági, kulturális és közéleti szempontból is a csongrád-csanádi régió központja. Ebben jelentős szerepet játszanak a városban elérhető sokszínű munkalehetőségek, melyek az évek során átalakultak ugyan, de stabilnak mondhatók.

A déli határ vonzásában

Határmenti városaink mindig is speciális helyzetben voltak, hiszen a szomszédos országok közelsége révén lehetőség adódik a különböző gazdasági és egyéb nemzetközi együttműködések gördülékeny levezénylésére. Még különlegesebb eset, ha két országgal is határos egy-egy város vagy régió. Szeged például a szerb és román határ mezsgyéjén található, így természetesen ez a határközeli helyzet is fontos szerepet tölt be a város életében, még ha a lakosok számára a mindennapokban ez talán kevésbé érzékelhető.

Egy város számára – főleg ha az egy vármegye székhelye – azonban fontos, hogy a saját értékeire és lehetőségeire építve alakítsa ki gazdasági és társadalmi légkörét egyaránt. Szegeden ezen a téren is meglehetősen karakteres jegyekkel, jellemző iparági szereplőkkel és más szektorokkal találkozhatunk. Az Alföld déli részén elterülő város a tájegység jellemzőinek köszönhetően sokáig a mezőgazdaság területén számított erősnek, ahogy ez hagyományosan elmondható sok más alföldi településről is.

A környékbeli városok agráriumának termékei méltán tettek szert hírnévre, így lett a makói hagyma vagy a kalocsai paprika nemzetközi szinten is ismert árucikk. A mezőgazdasági tevékenység tehát elsősorban a növénytermesztésre és állattenyésztésre korlátozódott, ám emellett viszonylag jelentős erdészeti tevékenység is megfigyelhető. A Szegedi Erdészet jelenleg közel 7.000 hektáron végzi munkáját, az itt kitermelt fából pedig jellemzően papír és farost vagy épp bútor alapanyag készül. Ez is jól jelzi azt, hogy sok állás Szeged környékén napjainkban is a hagyományosabb vonalba tagozódik.

Organikus átalakulás

Bár a mezőgazdaság és az említett erdészeti tevékenység továbbra is Szeged és környékének fontos gazdasági szektora, az évtizedek során elkerülhetetlen volt a fejlődés. Az, hogy napjainkban sok száz állás Szeged ipari szektorához kötődik lényegében egy organikus fejlődés eredménye. Az agrárium bizonyos szintű háttérbe szorulásával ugyanis egyre inkább az ipar kezdi átvenni a vezető gazdasági szektor szerepét, így természetesen Szegeden sincs ez másképp. Ha pedig a mezőgazdaság hagyományosan erősnek mondható, az erre épülő iparágak lesznek a folyamat úttörői.

Talán senkit sem kell külön meggyőzni arról, hogy a szegedi élelmiszeripar mennyire jelentősnek számít hazai, de akár nemzetközi körökben is. A városban működő Pick gyár ugyanis évszázadok óta állítja elő hazánk egyik világszerte ismert és fogyasztott termékét, a Pick szalámit. Egy ilyen hírnévvel rendelkező, ekkora volumenben értékesíthető termékre pedig értelemszerűen virágzó ipar épülhet. Nem csoda tehát ha számos állás Szeged e hagyományosnak mondható, ám folyamatosan modernizálódó szektorában létesül.

Ehhez természetesen továbbra is szükség van a kiemelkedő mezőgazdasági jelenlétre, hiszen az alapanyagok “házon belüli” megtermelése sokat segíthet a folyamatok optimalizálásán. Így tehát a város és környékének e szektorban tevékenykedő vállalatai is hozzájárulhatnak az ipari sikerekhez is. Az összehangoltan működő gazdasági tevékenység pedig munkahelyeket is képes teremteni, így rengeteg állás Szeged ilyen irányú törekvéseinek köszönhetően érthető el. Emellett persze más szektorokat is érdemes megemlíteni.

Egyetemvárosi turizmus

Az említettek mellett Szeged turisztikai értéke is mindenképpen kiemelendő, hiszen a város hazánk egyik kedvelt desztinációja. Épített öröksége, a város látnivalói és a rendezett, hangulatos utcák látványa sok ezer turistát vonz a városba évente. Az itt megrendezésre kerülő zenei fesztivál pedig a nyár végi időszak egyik legjelentősebb zenei rendezvénye a fiatalok körében. Nem csoda tehát, hogy jó néhány állás Szeged turizmusához köthető. Ebbe ugyanúgy beletartoznak a konkrét turisztikai állások, mint a kapcsolódó szolgáltató szektor munkahelyei.

A város egy másik nagy fegyverténye az itt működő egyetem, mely hazánk vidéki egyetemei között az egyik legjelentősebb oktatási és hallgatói életet tudhatja magáénak. Tekintve, hogy az egyetemek jellemzően jó munkáltatók, az intézmény itt is jelentős szeletet kanyarít ki magának a helyi álláspiacból. Ezt a számok is igazolják, hiszen jelenleg több, mint 5000 állás Szeged egyetemének kötelékében kerül betöltésre, mely a lakosságszámot is figyelembe véve óriási számnak mondható. A lehetőségek pedig folyamatosan adottak.

Talán a fentiekből is jól leszűrhető az, hogy Szeged állás palettája mennyire sokszínű lehetőségeket tartogat. Az elérhető álláshelyek számának bősége mellett az is elmondható, hogy lényegében az összes nagyobb szektor szereplői képviseltetik magukat a munkáltatói piacon. Arról nem is beszélve, hogy sok állás Szeged hagyományosabb intézményeiben, üzleteiben, bankjaiban, vállalkozásainak kötelékében is elérhető. Ezek alapján pedig a város valóban igazolni látszik kiemelt szerepét, mely várhatóan az elkövetkező években sem változik majd.